5.jpg

'Pripyat', Chernobyl exclusion zone, Ukraine, 2019. Courtesy Yhonnie Scarce and Lisa Radford.